CÁC YẾU TỐ PHÂN LOẠI HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Dựa vào bốn yếu tố dưới đây mà hình thức tổ chức sự kiện được chia ra như sau:

1. Theo mục tiêu tổ chức

Theo từng chiến dịch mà doanh nghiệp sẽ có mục tiêu cụ thể để có thể truyền tải nội dung muốn hướng đến với khách hàng, dựa vào đó mà phân chia các công việc chi tiết để xây dựng hình thức tổ chức sự kiện phù hợp với từng đối tượng tiềm năng.

2. Theo địa điểm

Dựa vào nhu cầu diễn ra sự kiện gần hay xa, không gian ấm cúng hay thoải mái sẽ quyết định tổ chức ở đâu, thông thường các doanh nghiệp có hai hình thức tổ chức sự kiện ngoài trời hoặc trong nhà.

3. Theo quy mô

Hình thức Minh Media tổ chức sự kiện theo quy mô dựa vào sự định tính, ở yếu tố này cần kiểm soát được số lượng khách mời đến tham dự, không gian tổ chức như thế nào, ngoài ra xác định được mức độ ảnh hưởng của sự kiện đến quy mô.

4. Theo hình thức triển khai

Một sự kiện được phân chia theo nhiều mục đích triển khai khác nhau. Các sự kiện phổ biến như: sự kiện kinh doanh, giáo dục, khoa học, văn hóa truyền thống, âm nhạc, nghệ thuật, giải trí, thể thao, chính thống, truyền thống luôn luôn được gắn liền với hình thức tổ chức.