DỊCH VỤ MARKETING TỔNG THỂ

Là sự kết hợp của các dịch vụ Chăm sóc Website, Fanpage, Content Marketing, Dịch vụ SEO, Quảng cáo GoogleQuảng cáo Facebook, dịch vụ Marketing tổng thể sẽ giúp bạn có được một bản kế hoạch marketing hoàn chỉnh từ ngắn hạn đến dài hạn. Phân tích các kênh marketing phù hợp, tư vấn giải pháp tối ưu, tiếp cận đúng đối tượng giúp giảm thiểu chi phí. Theo dõi và giám sát hiệu quả thực hiện bằng các chỉ số KPI cụ thế, chi tiết.

Minh Media cung cấp dịch vụ Marketing tổng thể theo các mức ngân sách đề xuất, tương ứng với các công việc triển khai cụ thể như sau: