CÔNG VIỆC MÀ NGƯỜI LÀM EVENT PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ THỰC HIỆN

Việc đầu tiên của nhân viên tổ chức sự kiện chính là tiếp nhận những yêu cầu từ các phòng ban hoặc khách hàng để lên ý tưởng, nội dung cụ thể.

Nghiên cứu đối tượng và mục tiêu cụ thể để lên ý tưởng chủ đề cho chương trình

Tiếp theo, nhân viên sự kiện sẽ phác thảo kế hoạch cụ thể dựa trên ý tưởng đã thống nhất lựa chọn.

Xây dựng kế hoạch, kịch bản sự kiện để trình lên lãnh đạo hoặc khách hàng

Một sự kiện thành công với quy mô lớn hay nhỏ, chưa bao giờ là công lao của riêng một ai. Để thực hiện tất cả các hạng mục của chương trình phải tìm kiếm, lựa chọn các đơn vị hợp tác, hỗ trợ. Các công việc trên đều thuộc khâu trước sự kiện, thời điểm quan trọng nhất chính là lúc sự kiện diễn ra.

Thực hiện sự kiện

Khi chương trình kết thúc, nhân viên tổ chức sự kiện sẽ bàn giao và thanh lý hợp đồng với các đối tác hỗ trợ. Giải quyết công việc sau sự kiện.