Marketing Online – ????? ??????? ??????

Minh Media cung cấp gói dịch vụ Marketing Online cho lớp học đồ da thủ công tại ????? ??????? ?????? dành cho những người thích trải nghiệm và học nghề làm đồ da.

Không chỉ triển khai Marketing để thu hút học viên cho các khóa học, Team Marketing thuê ngoài – Minh Media còn xây dựng những nội dung chuyên sâu, những câu chuyện về nghề da thủ công, về những sản phẩm tinh tế, về những nguồn nguyên liệu chất lượng…